Menu

Link do Grobonet

Licznik

Liczba wyświetleń:
7189915

HISTORIA AKCJI KATOLICKIEJ W ARCHIDIECEZJI

Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r. Biskup Teodor Kubina - pierwszy biskup diecezji częstochowskiej - był jej gorącym propagatorem. Ten pierwszy okres tworzenia Akcji Katolickiej w diecezji przerwała II wojna światowa. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich. W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich przebywających z wizytą "Ad limina Apostolorum" do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce. Rozpoczęto prace nad reaktywacją (opracowanie statutu), która ostatecznie nastąpiła 3 maja 1995 r. na Jasnej Górze. Tego samego dnia Abp Stanisław Nowak powołał Akcję Katolicką w archidiecezji częstochowskiej. Pierwszym asystentem kościelnym został mianowany ks. inf. Ireneusz Skubiś, a pierwszym prezesem został wybrany w 1996 r. Pan Jerzy Krawczyk. W czasie pierwszej kadencji Zarządu Diecezjalnego zostały zainicjowane różne formy działalności charytatywnej i kulturalno-oświatowej (m. in. biblioteki parafialne i świetlice). W ramach Studium Pastoralnego objęto formacją kilkudziesięciu liderów Akcji Katolickiej. W 1997 r. asystentem diecezjalnym został ks. Jarosław Sroka. Pracami drugiego Zarządu Diecezjalnego kierował Prezes Konrad Głębocki (od 1999 r). W tej kadencji Akcja Katolicka w diecezji osiągnęła liczbę 100 parafialnych oddziałów, rozszerzyła się działalność charytatywna i rozwinęła działalność sportowa w postaci turniejów na skalę diecezjalną. Powstało również studium Katolickiej Nauki Społecznej. W 2000 r Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej wzięła udział w pracach I Kongresu Akcji Katolickiej w Poznaniu, a w roku 2001 w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Ojca Świętego. W listopadzie 2004 r. Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej odbyła swój pierwszy kongres, w którym wzięło udział ponad 200 delegatów z oddziałów parafialnych.

  

   PATRONI AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

W dniu 13 czerwca 1999 roku Ojciec Św. Jan Paweł II beatyfikował ks. Maksymiliana Binkiewicza, ks. Ludwika Gietyngiera oraz s. Marię Kanutę w gronie 108 błogosławionych męczenników polskich z okresu II wojny światowej. W dniu 13 czerwca 2004 r. Abp Stanisław Nowak ogłosił ich patronami Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Od tej daty druga niedziela czerwca jest obchodzona jako Niedziela Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bł. Maksymilian Binkiewicz (1908-1942) Kapłan diecezji częstochowskiej, który w latach 1931 -1939 prowadził pracę duszpasterską wśród młodzieży i nauczycieli. W 1941 r. aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Ofiarnością, uczynnością i modlitwą budził podziw współwięźniów. Zginął śmiercią męczeńską pobity przez strażnika obozowego. Bł. Ludwik Roch Gietyngier (1904-1941) Kapłan diecezji częstochowskiej, duszpasterz młodzieży i nauczycieli, asystent kościelny Koła Związku Inteligencji Katolickiej w Częstochowie. Aresztowany w 1941 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął zamordowany przez obozowego strażnika. Bł. Maria Kanuta /Józefa Chrobot/ (1896-1943) Siostra Nazaretanka pochodząca ze wsi Raczyn w powiecie wieluńskim. Zamordowana w 1943 r. w Nowogródku razem z dziesięcioma innymi siostrami, które oddały swe życie w ofierze za mieszkańców Nowogródka.PLAN DUSZPASTERSKI 2014 - 2017

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany będzie pod hasłem : „Od wiary i chrztu do świadectwa” – taką decyzję podjęli biskupi zgromadzeni na 357 zebraniu plenarnym KEP w Warszawie. Program rozłożony jest na cztery lata: od 2014 do 2017 r. 

Głównym celem nowego programu jest przygotowanie wiernych na 1050 rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r. Opracowany jest przez Komisję ds. Duszpasterstwa KEP. Koncentruje się na trzech obszarach  tj. problematyki sakramentu chrztu, tematyki katechumenalnej oraz świadectwa chrześcijańskiego. Chodzi o pogłębianie tożsamości chrzcielnej całego Kościoła katolickiego w Polsce.

Nowy program duszpasterski realizowany będzie na czterech podstawowych płaszczyznach:

- ewangelizacyjnej - realizowanej poprzez pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem,

- inicjacyjnej - której celem jest uświadomienia sobie znaczenia i podjęcia łaski sakramentu,

- formacyjnej - przez kształtowanie postaw duchowych i moralnych

- oraz społecznej – realizowanej drogą pełniejszego podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary swego życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego.

W ramach czteroletniego programu duszpasterskiego poszczególnym latom liturgicznym towarzyszyć będą konkretne tematy oraz hasła.

W latach 2013/2014 tematem będzie kerygmat (z greki: proklamacja, obwieszczenie przez publicznego posłańca, ogłaszanie, treść i czynność głoszenia), czyli „orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu, weryfikowane, potwierdzone i strzeżone w Kościele dzięki asystencji Ducha Świętego w celu nawrócenia i zbawienia ludzi” (EK, t. VIII, k. 1360).

Hasło na rok 2013/14 brzmi: " Wierzę w Syna Bożego", natomiast  symbolem jest świeca i światło. Temat roku ma na celu ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa, której On od nas oczekuje.

W latach 2014/2015 tematem będzie nawrócenie, a hasłem "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", symbolem natomiast krzyż.

W latach 2015/2016 tematem będzie chrzest jako nowe życie, a hasłem "Nowe życie w Chrystusie", symbolem natomiast woda i biała szata.

W latach 2016/2017 tematem będzie świadectwo, hasłem "Idźcie i głoście", a symbolem olej i namaszczenie.

Akcja Katolicka na swych spotkaniach formacyjnych w 2014 roku może oprzeć się na przygotowanych dla niej 12 katechezach:

1.Bóstwo Chrystusa źródłem odkupienia /ks. Wiesław Łużyński/;

2.Człowieczeństwo Chrystusa jako wzór do naśladowania /ks. Wiesław Łużyński/;

3. Chrystus jako wykonawca woli Ojca Niebieskiego./ks. Jan Bartoszek/;

4.Obietnica Chrystusa zesłania Ducha świętego i jej urzeczywistnienie /ks. Jan Klinkowski/;

5.Chrystus wobec grzeszników /ks. Tadeusz Borutka/;

6. Chrystus w relacji do swoich prześladowców / ks. Andrzej Jędrzejewski/;

7. Pochylenie się Chrystusa nad cierpiącymi i ubogimi / ks. Jan Orzyszyna/;

8. Chrystus wobec swoich uczniów / ks. Andrzej Jędrzejewski/;

9. Relacja Jezusa do Maryi i powierzenie Jej opieki nad ludzkością /ks. Jan Klinkowski/;

10.Chrystus najważniejszą osobową treścią orędzia ewangelicznego /ks. Jan Bartoszewski/;

11. Wiara potrzebuje zrozumienia, rozum potrzebuje wiary /ks. Jn Orzeszyna/;

12. Wyzwolenie, które przynosi Chrystus, wolność dzieci Bożych / ks. Tadeusz Borutka/;

 

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

niedziela,
20 czerwca 2021

(171. dzień roku)

Święta

Niedziela, XII Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwunasta Niedziela zwykła