Menu

Link do Grobonet

Licznik

Liczba wyświetleń:
7182446

Spotkanie opłatkowe czcicieli Krwi Chrystusa

Spotkanie opłatkowe czcicieli Krwi Chrystusa w parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie

04.01.2018 r. czciciele Krwi Chrystusa w Działoszynie mieli swój pierwszy wspólny Opłatek. Na spotkanie przybyła Siostra Krystyna Kusak ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa w Częstochowie. Z Siostrą przyjechała też Pani Ania ze SKC z parafii św. Brata Alberta w Częstochowie.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odmówieniem różańca i litanii do Krwi Chrystusa oraz siedmiu Ofiarowań Krwi Chrystusa. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. nowennowej do św. Jana Pawła II. Siostra Krystyna Kusak przeczytała Słowo Boże, psalm zaśpiewała Pani Halina Zygoń a modlitwę wiernych odmówiła Pani Teresa Stykała. Po skończonej mszy siostra Krystyna opowiedziała o swojej pierwszej wizycie w naszej parafii. Następnie udaliśmy się do salki na plebanię. Tam  czekał na nas Ksiądz Proboszcz, opiekun grupy modlitewnej oraz  świątecznie zastawiony stół. Ks. Jan Skibiński odczytał Ewangelię o Narodzeniu Pańskim. Siostra Krystyna przygotowała na tę okazję modlitwy, po czym zaśpiewaliśmy wszyscy kolędę i dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wśród radosnego śpiewu kolęd. Siostra Krystyna ofiarowała Zofii Kasprzak obraz Maryi z Dzieciątkiem Jezus trzymającym w rękach Kielich Zbawienia. Rozdała wszystkim biuletyn SKC „Apostołka Krwi Chrystusa” i podarowała książki do czytania o apostołkach Krwi Chrystusa. Zapraszała nas do siebie i sama też obiecała przyjeżdżać. Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

VI Orszak Trzech Króli

Ponownie data 6. stycznia 2018 r. zapisała się na kartach historii naszego miasta. W Święto Objawienia Pańskiego po raz szósty wyruszył  Orszak Trzech Króli z naszej parafii. zanim to się stało w kościele ks. abp senior Stanisław Nowak odprawił uroczystą mszę świętą i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Wymarzona pogoda przyciągnęła wielu uczestników tego pięknego niezwykle urzekającego wydarzenia. Rodzice dziećmi, starsi i młodzież razem z królami i ich orszakami  wyruszyli za gwiazdą w drogę do stajenki by oddać pokłon małemu dziecięciu – Jezusowi.  Z koronami na głowie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Cementowni „Warta” przeszliśmy ulicami parafii, aby dać świadectwo wiary i radości z narodzenia się Zbawiciela.                                                                                                   

Na placu za plebanią obejrzeliśmy inscenizację ukazującą, w jaki sposób Bóg przychodząc na świat wyrwał człowieka z upadku  jaki dokonał się po grzechu pierworodnym. W krótkich koncertach z repertuarem kolędowym wystąpiły dzieci z przedszkola „Bajka” oraz młodzież szkolna. Każdy z uczestników mógł dołączyć do wspólnego śpiewania kolęd.

Na zakończenie dla uczestników Orszaku została przygotowana gorąca herbata, kawa,  czekolada, ciasto oraz żurek z kuchni polowej, bigos i kiełbasa z grilla.                                                         

Niewątpliwie Orszak Trzech Króli jest doskonałym przykładem dawania świadectwa wiary i dobrą okazją do integracji rodzin w parafialnej społeczności. Jak co roku organizatorami Orszaku byli pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Skibińskiego: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej oraz Rycerze Kolumba.

Tym, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia Orszaku oraz wszystkim jego uczestnikom serdecznie dziękujemy.

 

Rekolekcje wielkopostne

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne miały nieco inny charakter niż  dotychczas. Przewodnikiem duchowym był ks. dr Jacek Marciniec, proboszcz parafii w Lindowie. Odmienność  polegała na tym, iż każdego dnia po nauce rekolekcyjnej osobiste świadectwo dawał  Andrzej Kalinowski, Prezesa Stowarzyszenia „Betel”. Na zakończenie Akcja Katolicka podziękowała Rekolekcjoniście oraz Panu Andrzejowi tymi słowami: Nasza  wspólnota  parafialna  dziękuje z  całego  serca za przeprowadzone rekolekcje wielkopostne, które duchowo przygotowały nas  do  Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego. Dzięki Twoim kazaniom księże mogliśmy  lepiej  przeżyć  ten  święty czas. W swoich naukach ukierunkowałaś nas w jaki sposób mamy patrzeć na świat, by ujrzeć Jezusa, nawracać się i zmieniać swoje życie oraz przeżywać je zgodnie z wolą Bożą.Przez posłusznego św. Józefa przybliżyłeś nam jak być w dialogu  z Bogiem i ciągle odkrywać ile Bóg robi dla nas każdego dnia. Księże rekolekcjonisto w dniu pojednania przypomniałeś nam, że Pan Bóg jest miłosierny dla nas nie jeden raz nie siedem ale niekończenie wiele razy. Byśmy za miłosiernym Bogiem w oczekiwaniu przebaczenia za nasze grzechy umieli przebaczać swoim bliźnim.

Dziękujemy również Panu Andrzejowi za głoszenie świadectwa w służbie dla drugiego człowieka. Twoje słowa  poruszyły nasze serca i sumienia. Myślimy, że przedstawione tutaj przykłady  pozwolą z większą miłością dostrzec potrzeby bliźniego. Panie Andrzeju, przez swoje świadectwo przedstawiłeś w jaki sposób możemy służyć drugiemu człowiekowi, mieć serce wrażliwe jak Józef i siłę, która nie jest z nas lecz pochodzi od Boga. Dziękujemy Ci za to. 

Na radosne Święta Paschalnej Ofiary życzymy Wam obfitych Łask Bożych, Błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja.

                                                                          

 

Wielki Czwartek

Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiem Triduum Paschalnego  i zawiera w sobie wiele elementów, które nie występują w innych celebracjach.  Msza Wieczerzy Pańskiej,  to jedyna Eucharystia sprawowana w kościele w tym dniu. Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Niecodziennymi symbolami obecnymi w liturgii tej mszy są: wyciszenie dzwonów i dzwonków, obmycie nóg, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, zdjęcie z ołtarza obrusu i mszału oraz otwarcie i pozostawienie pustego tabernakulum.  Wielki Czwartek to również szczególny dzień dla każdego kapłana. W tym dniu pamiętaliśmy o naszych kapłanach składając im na zakończenie liturgii życzenia: Czcigodni Kapłani! Wielki Czwartek to święto, które rozpoczyna Triduum Paschalne, to czas skupienia i refleksji, a także oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. To święto obchodzone na pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy.  Wielki Czwartek to dzień, w którym bardziej niż kiedykolwiek uświadamiamy sobie jak wiele zawdzięczamy kapłanom. Nasze myśli kierujemy w tym szczególnym dniu w stronę naszych kapłanów. Drodzy kapłani! Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Was na naszej drodze. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim. Dzięki Wam i Waszej pracy możemy przybliżać się do Chrystusa. Dziękujemy za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty. Jesteśmy wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość oraz wszelką pomoc i poświęcany czas. Zapewniamy, że każdego dnia otaczamy Was swoją modlitwą, a dziś w dniu Waszego święta czynimy to w sposób szczególny. Kochani Księża życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was łaskami, których potrzebujecie, oraz siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny..  

Życzymy wszelkich darów Ducha Świętego, aby uśmiech gościł na Waszej twarzy, zdrowia, życzliwości parafian i aby Zmartwychwstały Chrystus zawsze Wam błogosławi. Szczęść Boże!

Wielki Piątek

Wielki Piątek w naszej parafii był wyjątkowo „wielki”. W dniu 30 marca 2018 r. odbyło się uroczyste poświęcenie działoszyńskiej Kalwarii. Tego historycznego aktu dokonał biskup Andrzej Przybylski.

Na samym początku ks. proboszcz Jan Skibiński przedstawił historię powstania kalwarii,  którą erygował ks. abp Wacław Depo dekretem z dnia 1 lutego 2018 roku. Podziękował  wszystkim za nieocenioną pomoc w powstanie tego dzieła, które zostało wybudowane jako wotum wdzięczności  naszej Parafii za 1050 lat chrztu Polski oraz w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Słowa wdzięczności skierował do wszystkich dobrodziejów, artysty-rzeźbiarza Józefa Fiedora, budowniczych kaplic oraz pana Burmistrza Rafała Draba i pani poseł Beaty Mateusiak-Pielucha za wielkie wsparcie i zaangażowanie w tworzenie kalwarii.  

Następnie ks. bp  Andrzej Przybylski dokonał poświęcenia figury Chrystusa frasobliwego, terenu kalwarii, krzyża, stacji drogi krzyżowej oraz wszystkich krzyży przyniesionych przez wiernych. Po poświęceniu odprawiono pod przewodnictwem ks. Biskupa nabożeństwo drogi krzyżowej.  Na  czele procesji niesiono krzyż, który jest powiększoną repliką krzyża sprzed drugiej wojny światowej postawionego na 20. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  przez aspiranta Konstantego Różańskiego (zginął w Twerze).  Rycerze Kolumba oraz członkowie Grupy AA „Metanoia”  w asyście członków Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeń nieśli poświęcony krzyż. Przy każdej stacji  rozważano mękę Pańską. Ks. Biskup dokonywał poświęcenia kaplic i figur.  Po rozważaniu konkretnej stacji  ks. Proboszcz  przedstawił ofiarodawców kaplic i  modlono się w ich intencjach. M.in. stację V ufundował ks. arcybiskup senior Stanisław Nowak.

Na zakończenie ks. Proboszcz Gospodarz naszej Kalwarii podziękował wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia oraz wszystkim którzy przyczynili się do jej powstania, dziękując za wielki dar serca. Następnie ks. biskup Andrzej Przybylski udzielił wiernym błogosławieństwa. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.

Po odprawieniu drogi krzyżowej w kościele parafialnym została odprawiona liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Biskup. Członkinie Akcji Katolickiej złożyły następujące podziękowanie na ręce Biskupa:  

Dostojny Księże Biskupie! W imieniu całej Wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć księdzu Biskupowi serdeczne podziękowanie za obecność wśród nas podczas tej wyjątkowej uroczystości. W okresie Wielkiego Postu wielokrotnie w naszym kościele  kontemplowaliśmy cierpiące oblicze Jezusa Chrystusa. Dzień dzisiejszy jest dla nas dniem, który zapisze się do historii naszej parafii, ponieważ rozważań Drogi Krzyżowej i Męki Chrystusa będziemy mogli dokonywać również na naszej działoszyńskiej Kalwarii. Księże Biskupie ten dzień jest szczególne ważny z uwagi na długo oczekiwane poświęcenie, naszej Drogi Krzyżowej. Dziękujemy Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie i dokonałeś tego uroczystego aktu. Dziękujemy za odprawioną liturgię, słowo skierowane do nas i udzieloną komunię świętą. Życzymy radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj pokój i miłość, które przynosi Baranek Wielkanocny, każdego dnia wypełniają Waszej Ekscelencji  życie, a Maria Magdalena nasz patronka, niech wyprasza potrzebne na co dzień łaski. Prosimy o przyjęcie tego wiosennego bukietu niech rozwesela. Szczęść Boże.  

Piknik rodzinny

W niedzielę 3 czerwca 2018 roku w parafii św. Marii Magdaleny w Działoszynie odbył się II Dzień Rodziny. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszynie Rafał Drab. Piknik został przygotowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Dzień Rodziny w naszej parafii to spotkanie pokoleń. To połączenie Dnia Matki, Dnia Dziecka i zbliżającego się Dnia Ojca.                                                                                                     

Czym jest Rodzina? To grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Śmiało można stwierdzić, że rodzinę tworzy cała parafia. Integracja parafii, jej mieszkańców to tylko jeden z celów pikniku. Istotnym zadaniem było także zwrócenie uwagi na możliwość dobrej zabawy w środowisku bezalkoholowym!                                                   

Wszystkich zebranych na wspólnym świętowaniu powitała Małgorzata Frańczak, prezes Akcji Katolickiej życząc udanej zabawy.                                                                                                                                                                              

Na scenie jako pierwsze wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Działoszynie. Artystów nagradzano brawami. Kolejnym punktem programu były gry i zabawy przygotowane przez animatorów grupy „Ale Frajda”. Malowanie twarzy, robienie dużych baniek mydlanych oraz tatuaży sprawiło dzieciom wiele radości. Następnie swoje talenty śpiewając i tańcząc zaprezentowała młodzież z Miejsko Gminnego Domu Kultury w Działoszynie. Wykonawców nagrodzono drobnymi upominkami.

Piękne słoneczne popołudnie spędzili wraz nami nasi bracia strażacy z OSP w Działoszynie oraz funkcjonariusze działoszyńskiej i pajęczańskiej policji. Mundurowi zaprezentowali swoje radiowozy i auto strażackie. Piknik nie był tylko czasem zabaw i gier. Młodzi uczestnicy mieli okazję do przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Druhowie przedstawili zagrożenia, które niosą ze sobą m.in. alkohol i narkotyki.  

Podczas pikniku wszyscy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Akcję Katolicką.                                       

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za występy oraz ich opiekunom, strażakom i funkcjonariuszom policji za uświetnienie pikniku. Akcja Katolicka wraz z ks. Proboszczem dziękuje Rycerzom Kolumba za pomoc oraz każdemu, kto włączył się w przygotowanie pikniku. Nad nagłośnieniem czuwał Marian Gniecioszek, Wielki Rycerz naszej rady nr 16031. Mamy nadzieję, że przyszłoroczny piknik również będzie miłym wydarzeniem do spędzenia niedzieli w gronie rodziny. Już dzisiaj zapraszamy.                                                                                    

 

Wyjazd w Pieniny i na Słowację

W dniach 24-25-26-27 lipca 2018 roku odbył się wyjazd pielgrzymkowo-turystyczny dzieci i młodzieży wraz z opiekunami w Pieniny oraz na Słowację.           

Organizatorem wyjazdu była Parafia św. Marii Magdaleny w Działoszynie.                 

 W Tropiu uczestniczyliśmy we mszy świętej. Zwiedzaliśmy Sanktuarium Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta oraz Pustelnię św. Świerada ze źródełkiem i Kalwarię Świętych Polskich. Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do Starego Sącza. Po drodze podziwialiśmy widoki, pasma gór, jezioro rożnowskie i piękne wyspy. Zatrzymaliśmy się na zabytkowym rynku, korzystając z krótkiej przerwy można było wypić kawę. Klasztor Sióstr Klarysek oraz Kościół Trójcy świętej był kolejnym punktem naszego zwiedzania. W kościele na szczególną uwagę zasługuje barokowa ambona wykonana z hebanu o fantazyjnych zdobieniach przedstawiających mityczne biblijne drzewo, winną latorośl. Cennym obiektem jest kaplica św. Kingi, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne wykonane w stylu barokowym. Szczególnie piękny jest ołtarz św. Trójcy wyrzeźbiony w srebrnej blasze. Nieopodal murów klasztoru znajdują się ogrody zakonu klarysek i źródełko św. Kingi słynące z uzdrowień. My również korzystaliśmy z wody tego źródełka. Następnie podziwialiśmy drewniany ołtarz polowy wybudowany specjalnie z okazji przybycia papieża Jana Pawła II w 1999 r. oraz muzeum Jana Pawła II, które znajduje się w pomieszczeniach, gdzie w czasie uroczystości kanonizacyjnych bł. Kingi była zakrystia dla kardynałów i biskupów. Można było zobaczyć obrazy przedstawiające Ojca Świętego oraz wyroby twórczości artystycznej. Znajduje się tu sporo pamiątek po Janie Pawle II m.in. - ekwipunek i odzież turystyczna, pamiątki z wizyt apostolskich, medale wybite z okazji Pielgrzymek Apostolskich, świeczniki wyrzeźbione w bryłach solnych i wiele innych. Po całodziennym pielgrzymowaniu dotarliśmy na miejsce zakwaterowania w Kluszkowcach.                        

Drugi dzień zaczęliśmy od atrakcji krainy śpiącego wulkanu jak zwana jest góra Wdżar w Kluszkowcach. Zakręcona zjeżdżalnia - tor saneczkowy, wspaniałe pienińskie widoki były dodatkiem do pędu saneczek po szynach. Następnie udaliśmy się na pieszą wycieczkę na górę Wdżar urokliwym Wąwozem Papieskim. Ze szczytu podziwialiśmy piękną panoramę Tatr, Pienin i Jezioro Czorsztyńskie. Zwiedziliśmy ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku w Czorsztynie, którego właścicielem był m in. słynny rycerz Zawisza Czarny. Z zamku ładna panorama na najwyższe tatrzańskie szczyty. Poniżej zamku przystań – statki i gondole którymi można się przeprawić do zamku w Niedzicy. Niezwykła atrakcją był rejs statkiem Harnaś po jeziorze oraz pamiątki góralskie w pobliskich kramikach. Spacerując zaporą wodną na zbiorniku czorsztyńskim zachwycaliśmy się  Zamkiem Dunajec w Niedzicy. Dotarliśmy do Szczawnicy miejscowości uzdrowiskowej, malowniczo położonej w dolinie potoku Grajcarek, w pobliżu jego ujścia do Dunajca, gdzie znajduje się przystań końcowa spływu Przełomem Dunajca. Tu mieliśmy czas wolny na zwiedzanie, zakupy i odpoczynek. Po tym dotarliśmy na posiłek i nocleg. Naszą grupę  swoją obecnością zaszczycił góral-kabareciarz, który zabawiał góralską muzyką i gawędami.                                                                                                    

Na trzeci dzień  czekały głównie dzieci. Wyjechaliśmy po śniadaniu do Popradu na Słowację, gdzie znajdują się wody termalne, baseny zewnętrzne i wewnętrzne. Uciechom nie było końca. Wróciliśmy zrelaksowani, opaleni i zadowoleni. Po kolacji było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku .                                                                                                         

Ostatni dzień to Park Rozrywki dla dzieci i młodzieży Rabkoland. Jesteśmy pod wrażeniem tego miejsca. Było cudownie dużo rozrywek, kolorowo i czysto. Fantastyczne miejsce dla małych i dużych.           

Duża ilość atrakcji, każdy coś dla siebie znalazł, bawiliśmy się świetnie. Wróciliśmy w godzinach wieczornych. Ksiądz proboszcz na zakończenie podziękował za wspólnie spędzony czas wszystkim uczestnikom, pani prezes AK za włożony trud w organizację wycieczki, kierowcy za bezpieczną jazdę. Szczególne podziękowania należą się panu burmistrzowi MiG Działoszyn za dofinansowanie wyjazdu.

Nagroda

6 października 2018 roku na Jasnej Górze nasza rada Rycerzy Kolumba została uhonorowana nagrodą dla Najwybitniejszych Rad. Nagrodę przyjął nasz Wielki Rycerz brat Marian Gniecioszek. Gratulujemy.

Wyszukiwanie

Dzisiaj jest

środa,
16 czerwca 2021

(167. dzień roku)

Święta

Środa, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni